Yhdistykset

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ryEmy_talologo-rajattu

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:ssä eli Emyssä on läpi vuoden tarjolla paljon erilaista vapaaehtoisuuteen perustuvaa kansalaistoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja muille kiinnostuneille. Emy järjestää ryhmätoimintaa ja vertaistukitoimintaa eri puolilla Espoota. Tarjolla on osallistujalähtöisesti suunniteltuja retkiä, leirejä ja matkoja työllistämistoimintaa unohtamatta. Emyn kautta saat merkitystä elämääsi ja lisää mielekästä sisältöä päiviisi. Ethän jää yksin, tule mukaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry www.emy.fi

espoonmielenterveys[at]emy.fi tai p. 09 859 2057

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu ruohonjuuritason mielenterveysyhdistys. HELMI ry:n toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisen aseman parantaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tähän tavoitteeseen pyritään kannustamalla toimintaan osallistuvia yhteisöllisyyteen osallistumisella ja osallistamisella. Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvan sekä arkielämää tukevan toiminnan toteuttaminen, kehittäminen ja koordinointi, on myös tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. HELMI tarjoaa toimintaa, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Toiminnassa ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai hoitohistoriaan, emme ole hoidollinen taho. Tärkeimpiä asiantuntijoita yhdistyksessämme ovat toimintaan osallistuva, joilla on kiinnostusta mielenterveysasioihin tai kokemusta niistä joko omakohtaisesti tai läheisen kautta. Helmi-taloilla on innostavaa päivittäistä toimintaa ja siellä kävijöiden tukena on osaava työntekijätiimi. Matalan kynnyksen Helmi-toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa. Diagnooseja ei kysytä. Jokainen kohdataan omana itsenään ja erilaisuus hyväksytään. Tämä on monelle vapauttava kokemus. Toimintaan osallistumisen kautta saadaan onnistumisen elämyksiä, merkityksellisyyden kokemuksia ja sosiaalisia kontakteja.

Mielenterveysyhdistys HELMI ry, https://mielenterveyshelmi.fi/

helmi[at]mielenterveyshelmi.fi, p. 09 868 9070

Tukiyhdistys Karvinen ry

Karvinen on matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille, jossa hyvän mielen lisäksi tarjoamme kahvia, ruokaa, vertaistukea ja monipuolista toimintaa ryhmien ja retkien muodossa. Tukiyhdistys Karvisen toiminnan tarkoituksena on parantaa mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä elämänlaatua. Toimintaan ovat tervetulleet myös kaikki vapaaehtoisesta mielenterveystyöstä kiinnostuneet. Jokainen jäsen voi halutessaan vaikuttaa toimintaan ja osallistua yhdistyksen kehittämiseen. Karvinen – virkistystä, ystäviä ja yhteistä tekemistä.

Tukiyhdistys Karvinen ry, www.tukiyhdistyskarvinen.fi

tukiyhdistys[at]kolumbus.fi tai p. 050 554 3115

Tukiyhdistys Majakka ry

Majakka ry on maamme vanhimpia mielenterveyskuntoutujien yhdistyksiä. Majakka perustettiin vuonna 1971 ja on Mielenterveyden Keskusliiton jäsenjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen tapaamispaikka ja mielekästä tekemistä. Jäsenet tulevat Majakkaan kukin omista syistään. Yksi tulee tapaamaan ystäviään, toinen tapaamaan uusia ihmisiä, joku taas on löytänyt itselleen harrastuksen kerhojen laajasta tarjonnasta. Tärkeä painotusalue toiminnassa on sosiaalisen suhteiden mahdollistaminen. Majakan tarkoituksena on tukea, motivoida ja aktivoida mielenterveyskuntoutujia. Uudet ja vanhat jäsenet ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaa ideoimaan.

Tukiyhdistys Majakka Ry, www.kolumbus.fi/majakka.ry

majakka.ry[at]kolumbus.fi tai p. 09 145 028

Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry on kolmannen sektorin toimija, jolla on kaksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa, Myöhätuuli ja Lauhatuuli. Tarjoamme kävijöillemme toimintaa, virikkeitä, mielekästä tekemistä ja vertaistukea yksilöllisyyttä kunnioittaen. Molemmissa kohtaamispaikoissa kokoontuu erilaisia ryhmiä, lisäksi teemme retkiä ja järjestämme tilaisuuksia. Kohtaamispaikoissa voi myös nauttia arkisin edullista lounasta tai tulla vaikkapa kahville ja tapaamaan ihmisiä. Pyrimme saattamaan yhteistoimintaan omaisia, ystäviä, viranomaisia ja muita osallisia sekä parantamaan mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa. Yhdistys on perustettu vuonna 1984 ja kuuluu Mielenterveyden keskusliittoon.

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry, www.hyvattuulet.fi

lauhatuuli[at]hyvattuulet.fi, myohatuuli[at]hyvattuulet.fi tai
p. 09 873 4386, p. 09 853 2328

Psykosociala föreningen Sympati rf

Psykosociala föreningen Sympati rf är till för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Till Sympati är även anhöriga välkomna. Sympati rf  erbjuder kamratstöd och mångsidig verksamhet på svenska flera gånger i veckan, t.ex. Öppet Hus, utflykter samt olika grupper med varierande fokus och målsättning. Se närmare www.sympati.fi, du hittar oss även på Facebook.

Psykosociala föreningen Sympati rf, www.sympati.fi

info[at]sympati.fi eller tfn. 045 863 7800