Yhdistykset

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ryEmy_talologo-rajattu

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry on perutettu vuonna 1985 ja näin ollen Emy on mahdollistanut vertaistukea ja tekemistä Espoossa jo yli 30 vuotta. Emyssä on läpi vuoden tarjolla paljon erilaista vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa mielenterveyskuntoutujille ja muille kiinnostuneille. Emy ylläpitää kohtaamispaikkoja sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Emy järjestää retkiä, leirejä ja matkoja sekä monipuolista ryhmätoimintaa ja vertaistukitoimintaa. Talkootöitä on tarjolla yhdistyksen omissa kohtaamispaikoissa ja lisäksi Emyn kautta on mahdolllisuus ylläpitää omaa toimintakykyä ja harjoitella työtä kahviossa tai Espoon aikuissosiaalityön Kipinä-toiminnan kanssa yhteistyössä pidettävällä puutarhalla. Emyn toiminta on päihteetöntä matalan kynnyksen toimintaa, eli kuka tahansa voi tulla mukaan ja halutessaan liittyä myös yhdistyksen jäseneksi. Olet lämpimästi tervetullut Emyyn vaikkapa juomaan kahvia ja lukemaan päivän lehteä sekä samalla tutustumaan tai osallistumaan toimintaan.

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, www.emy.fi
espoonmielenterveys[at]emy.fi tai p. 09 859 2057

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu ruohonjuuritason mielenterveysyhdistys. HELMI ry:n toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisen aseman parantaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tähän tavoitteeseen pyritään kannustamalla toimintaan osallistuvia yhteisöllisyyteen osallistumisella ja osallistamisella. Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvan sekä arkielämää tukevan toiminnan toteuttaminen, kehittäminen ja koordinointi, on myös tärkeä osa yhdistyksen toimintaa.
HELMI tarjoaa toimintaa, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Toiminnassa ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai hoitohistoriaan, emme ole hoidollinen taho. Tärkeimpiä asiantuntijoita yhdistyksessämme ovat toimintaan osallistuva, joilla on kiinnostusta mielenterveysasioihin tai kokemusta niistä joko omakohtaisesti tai läheisen kautta. Helmi-taloilla on innostavaa päivittäistä toimintaa ja siellä kävijöiden tukena on osaava työntekijätiimi.
Matalan kynnyksen Helmi-toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa. Diagnooseja ei kysytä. Jokainen kohdataan omana itsenään ja erilaisuus hyväksytään. Tämä on monelle vapauttava kokemus. Toimintaan osallistumisen kautta saadaan onnistumisen elämyksiä, merkityksellisyyden kokemuksia ja sosiaalisia kontakteja.

Mielenterveysyhdistys HELMI ry, https://mielenterveyshelmi.fi/
helmi[at]mielenterveyshelmi.fi, p. 09 8689070

Tukiyhdistys Karvinen rykarvinen

Karvinen on matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille, jossa hyvän mielen lisäksi tarjoamme kahvia, ruokaa, vertaistukea ja monipuolista toimintaa ryhmien ja retkien muodossa. Tukiyhdistys Karvisen toiminnan tarkoituksena on parantaa mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä elämänlaatua. Toimintaan ovat tervetulleet myös kaikki vapaaehtoisesta mielenterveystyöstä kiinnostuneet. Jokainen jäsen voi halutessaan vaikuttaa toimintaan ja osallistua yhdistyksen kehittämiseen. Karvinen – virkistystä, ystäviä ja yhteistä tekemistä.

Tukiyhdistys Karvinen ry, www.tukiyhdistyskarvinen.fi
tukiyhdistys[at]kolumbus.fi tai p. 050 554 3115

Tukiyhdistys Majakka rymajakka

Majakka ry on maamme vanhimpia mielenterveyskuntoutujien yhdistyksiä. Majakka perustettiin vuonna 1971 ja on Mielenterveyden Keskusliiton jäsenjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen tapaamispaikka ja mielekästä tekemistä. Jäsenet tulevat Majakkaan kukin omista syistään. Yksi tulee tapaamaan ystäviään, toinen tapaamaan uusia ihmisiä, joku taas on löytänyt itselleen harrastuksen kerhojen laajasta tarjonnasta. Tärkeä painotusalue toiminnassa on sosiaalisen suhteiden mahdollistaminen. Majakan tarkoituksena on tukea, motivoida ja aktivoida mielenterveyskuntoutujia. Uudet ja vanhat jäsenet ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaa ideoimaan.

Tukiyhdistys Majakka Ry, www.kolumbus.fi/majakka.ry
majakka.ry[at]kolumbus.fi tai p. 09 145 028

Hyvät Tuulet ry

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry on perustettu vuonna 1984 ja rekisteröity vuonna 1986. Yhdistys on hyvattuuletkolmannen sektorin yhteisö, joka kuuluu Mielenterveyden keskusliittoon. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen toimintaa, virikkeitä, mielekästä tekemistä ja vertaistukea yksilöllisyyttä kunnioittaen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida mielenterveyskuntoutujia sekä pyrkiä saattamaan yhteistoimintaan omaisia, ystäviä, viranomaisia ja muita osallisia, edistää jäsentensä mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry, www.hyvattuulet.fi
lauhatuuli[at]hyvattuulet.fi, myohatuuli[at]hyvattuulet.fi tai
p. 09 873 4386, p. 09 853 2328

 

Avomielin -yhdistykset kiittävät Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskusta (STEA) ja yhdistysten kotikuntia toimintansa tukemisesta.