Tue ilmoittamalla lehdessä

Avomielin on pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten yhteistyönä tekemä vuosittainen lehti. Lehti tarjoaa lukemista mielenterveyteen liittyvistä asioista niin vakavassa kuin kepeämmässäkin muodossa. Jutut lehteen tehdään pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Niin lehden tekeminen kuin muukin vertaisuuteen perustuva kansalaistoiminta yhdistyksissä tukee kuntoutumisessa, vähentää yksinäisyyttä sekä lisää mielekkyyttä ja merkityksiä elämään. Osallistuminen mielenterveysyhdistyksen toimintaan tukee myös mielenterveyskuntoutujan yhteiskunnallista osallisuutta.

Avomielin-lehden levikki on vuosittain 3000 kappaletta painettuna, ja lisäksi lehti julkaistaan näillä verkkosivuilla. Painettua lehteä jaetaan marraskuussa Mielenterveysmessuilla, joka on Suomen suurin mielenterveysalan vuotuinen tapahtuma. Painettu lehti löytyy pääkaupunkiseudun kirjastoista, Mielenterveyden keskusliitosta sekä mielenterveysyhdistyksistä halki Suomen. Avomielin-lehden teossa mukana ovat Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Tukiyhdistys Karvinen ry, Tukiyhdistys Majakka ry, Helsingin mielenterveysyhdistys HELMI ry ja Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry.

Tervetuloa mainostamaan yritystänne ja tukemaan yhteiskunnallisesti merkittävää, ihmisläheistä ja tärkeää toimintaamme!

MEDIAKORTTI 2019 AVOMIELIN

  • Tiina Pajula tiina.pajula[at]emy.fi tai p. 050 310 7987
  • Kaj Järvisaloon kaj.jarvisalo[at]emy.fi tai p. 050 552 1049